Als één van de grootste en meest ervaren aanbieders van dyslexie- en dyscalculiezorg in Nederland levert het IWAL zorg die voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaard. Er zijn echter meer redenen waarom veel ouders, scholen en gemeenten voor het IWAL kiezen:

  • Het IWAL werkt al jaren intensief samen met wetenschappelijke instellingen, waaronder de Universiteit van Amsterdam (UvA), en loopt daardoor voorop op het gebied van ontwikkeling, innovatie en e-health. In dit kader heeft het IWAL vorig jaar samen met de UvA in Amsterdam het Rudolf Berlin Center opgericht, een internationaal wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen.
  • Het IWAL bestaat al sinds 1983 en heeft dus meer dan 30 jaar ervaring met zorg voor mensen met leerproblemen. Inmiddels hebben wij vele duizenden mensen van alle leeftijden gediagnosticeerd en succesvol behandeld.
  • Wij hebben vestigingen verspreid over heel Nederland en een zeer hoogopgeleid multidisciplinair team van medewerkers, bestaande uit (GZ-)psychologen, orthopedagogen en logopedisten. Alle medewerkers krijgen regelmatig training om kennis te vergroten en om de juiste zorg te blijven verlenen.
  • Door het bundelen van kennis kunnen wij mensen met leerproblemen passende behandeling bieden. Naast de interne diversiteit aan specialismen, kan het IWAL extern buigen over een uitgebreid netwerk van deskundigen. Onze instelling onderhoudt goede contacten met veel scholen en andere zorginstellingen.
  • Onze wetenschappelijke tak zorgt ervoor dat onze werkwijze altijd in lijn is met de laatste wetenschappelijke inzichten. We werken veelal met evidence-based methodieken. De effectiviteit van onze dyslexiebehandeling LEXY, is in verschillende wetenschappelijke studies aangetoond, met controlegroep en ook op de lange termijn.
  • Naast directe ondersteuning aan mensen met dyslexie zet het IWAL zich ook in voor het verspreiden van kennis over dyslexie. Onze instelling speelt in dat kader een belangrijke rol in het opleiden van collega’s in de zorg via postacademische onderwijsinstellingen, zoals RINO-Noord-Holland. Daarnaast is het IWAL vast aanspreekpunt voor diverse regionale en landelijke media, waaronder de NTR. Verder geven wij lezingen over dyslexie en aanverwante zaken, zowel op onze vestigingen als op scholen en diverse andere locaties, zoals openbare bibliotheken.
  • Door model te staan voor het protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling heeft het IWAL een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het dyslexiebeleid zoals dat vandaag de dag wordt gehanteerd. Het IWAL is tevens medeoprichter van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) dat samen met het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) de naleving van het landelijk protocol bewaakt.