Toelichting tarieven diagnostiek

Betaling van de rekening

  • Vergoede dyslexiezorg: Het IWAL declareert de kosten van het onderzoek direct bij uw gemeente. U ontvangt geen rekening van het onderzoek.
  • Particulier onderzoek: U ontvangt de rekening van het diagnostisch onderzoek kort na het onderzoek. Gelieve de rekening binnen twee weken te betalen. Na ontvangst van de betaling, maar niet eerder dan vijf weken na de laatste onderzoeksdatum, sturen wij u het onderzoeksrapport toe. Bewaar de rekening goed in geval u deze wilt declareren of belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten wilt indienen.

Standaarddiagnostiek dyslexie

De diagnose (ernstige) dyslexie wordt gesteld middels een differentiaal diagnostisch onderzoek. Hierin wordt de ernst van de lees- en spellingsproblematiek bepaald en wordt een profiel opgesteld van onderliggende cognitieve factoren, inclusief indicaties en contra-indicaties voor dyslexie. Vanuit dit differentiaal diagnostisch profiel wordt dyslexie onderscheiden van andersoortige leesproblemen en van multiple problematiek. De diagnostische werkwijze van het IWAL volgt de richtlijnen van het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006). Het standaard diagnostisch onderzoek beslaat twee dagdelen diagnostisch onderzoek en vormt het uitgangspunt voor alle aanmeldingen.

Indien uit de aanmeldinggegevens blijkt dat het standaardonderzoek niet zal volstaan om de vraagstelling te kunnen beantwoorden, kan het nodig zijn om het onderzoek uit te breiden. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de kosten oplopen tot het maximum. Als wij vermoeden dat het standaardonderzoek niet afdoende is om de vraagstelling te beantwoorden, zullen wij voorafgaand aan het onderzoek altijd contact met u opnemen om dit met u te bespreken.

Beperkte diagnostiek dyslexie

Indien uit recent psychologisch onderzoek (niet ouder dan 2 jaar) bruikbare testgegevens bekend zijn, kan in sommige gevallen met één dagdeel onderzoek worden volstaan. Deze gegevens dan gaarne meesturen met het ingevulde aanmeldingsformulier. Indien het doel van het diagnostisch onderzoek uitsluitend het stellen van de 'diagnose dyslexie' is ten behoeve van het verkrijgen een dyslexieverklaring kan normaliter worden volstaan met één dagdeel onderzoek. Deze mogelijkheid is doorgaans passend voor scholieren in het middelbaar onderwijs en studenten op het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.

Schoolkeuze en dyslexie – nieuwe cliënt

Het IWAL biedt de mogelijkheid om bij de afronding van het basisonderwijs te adviseren over adequaat vervolgonderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel aanwezige dyslectische problematiek. Deze mogelijkheid kan worden toegepast als second opinion, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten op de CITO eindtoets. Ook in dit onderzoek is het uitgangspunt het standaard diagnostisch onderzoek zoals bovenstaand beschreven aangevuld met schooladvies. Het schooladvies wordt gevormd op basis van de algemene cognitieve capaciteiten, een zogeheten 'sterkte/zwakte profiel', in combinatie met prestatie- en motivatiefactoren.

Schoolkeuze en dyslexie – IWAL cliënt

Van clienten waarbij het IWAL eerder diagnostisch onderzoek heeft verricht, zijn al testgegevens bekend. De testdatum van eerder diagnostisch onderzoek is dan doorslaggevend in hoeverre de toentertijd verkregen testresultaten nog bruikbaar zijn voor schoolkeuze advies. De kosten voor het schoolkeuze onderzoek bij een IWAL client zijn hierom variabel. Wat de precieze kosten zijn, zullen wij per individuele aanmelding bekijken. Voorafgaand aan het onderzoek zullen wij contact met u opnemen om de kosten te bespreken.

Intelligentie-onderzoek

Wenst u alleen inzicht in het IQ van uzelf of uw kind, of wenst u een second opinion over een IQ-score? Het IWAL biedt de mogelijkheid om exclusief intelligentie-onderzoek te verrichten. Het onderzoek bestaat uit: een dagdeel testafname, een korte weergave van de resultaten en een telefonische toelichting.  

Beroepskeuze en Dyslexie

Het IWAL biedt de mogelijkheid om bij twijfels of vragen omtrent beroepskeuze hierin adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel aanwezige dyslectische problematiek. Het uitgangspunt in dit onderzoek is het standaard diagnostisch onderzoek aangevuld met beroepsadvies. Het beroepsadvies wordt gevormd op basis van de algemene cognitieve capaciteiten, een zogeheten 'sterkte/zwakte profiel', in combinatie met prestatie- en motivatiefactoren en persoonlijksheidsfactoren.

Groepsonderzoek dyslexie

Deelname aan groepsonderzoek voor diagnose dyslexie is tegen een lager tarief dan het gebruikelijke tarief omdat de kosten kunnen worden gespreid. Neem contact op met het IWAL voor nadere informatie over deelname aan groepsonderzoek.

Engelse diagnostiek dyslexie

Het IWAL biedt de mogelijkheid om dyslexieonderzoek in het Engels te verrichten bij zowel kinderen als (jong) volwassen. Deze mogelijkheid is uitermate geschikt voor clienten waarbij de moedertaal Engels is én voor clienten die het (basis)onderwijs voornamelijk in het Engels hebben gevolgd. Indien u overweegt een aanmelding in te sturen voor Engelse diagnostiek adviseren wij u om vooraf kosteloos contact op te nemen op één van onze telefonische spreekuren. Andersom zullen wij ook contact met u opnemen indien wij uit de aanmeldingsgegevens Engelse diagnostiek zullen adviseren. Desgewenst kan ook de verslaglegging alsmede een afzonderlijke dyslexieverklaring in het Engels worden opgesteld. U kunt zelf beslissen of u van deze faciliteiten gebruik wil maken.

Dyslexieverklaring

Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor een aparte dyslexieverklaring in het Engels. Ook worden er kosten (€ 26,00) doorberekend voor een dyslexieverklaring in het Nederlands als het onderzoek langer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Toelichting tarieven Diagnostiek Dyscalculie

Standaarddiagnostiek dyscalculie

De diagnose 'dyscalculie' wordt gesteld middels een differentiaal diagnostisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een analyse van het rekenen en van cognitieve vaardigheden die een rol spelen bij het rekenen. Doorgaans neemt het onderzoek twee dagdelen in beslag. Voor het stellen van de diagnose 'dyscalculie' gaat het IWAL uit van de landelijk geaccepteerde definitie opgesteld door Ruijssenaars, van Luit & van Lieshout (2006). De resultaten worden gepresenteerd in een uitgebreid onderzoeksrapport en toegelicht in een persoonlijk gesprek met de onderzoeker. Indien de diagnose 'dyscalculie' gesteld wordt, kan ook een 'dyscalculieverklaring' worden afgegeven. Indien uit de aanmeldinggegevens blijkt dat het standaardonderzoek niet zal volstaan om de vraagstelling te kunnen beantwoorden, kan het nodig zijn om het onderzoek uit te breiden. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de kosten oplopen tot het maximum. Als wij vermoeden dat het standaardonderzoek niet afdoende is om de vraagstelling te beantwoorden, zullen wij voorafgaand aan het onderzoek altijd contact met u opnemen om dit met u te bespreken.

Beperkte diagnostiek dyscalculie

Indien uit recent psychologisch onderzoek (niet ouder dan 2 jaar) bruikbare testgegevens bekend zijn, kan in sommige gevallen met één dagdeel onderzoek worden volstaan. Deze gegevens dan gaarne meesturen met het ingevulde aanmeldingsformulier. Indien het doel van het diagnostisch onderzoek uitsluitend het stellen van de 'diagnose dyscalculie' is ten behoeve van het verkrijgen een dyscalculieverklaring kan normaliter worden volstaan met één dagdeel onderzoek. Deze mogelijkheid is doorgaans passend voor scholieren in het middelbaar onderwijs en studenten op het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.

Schoolkeuze en dyscalculie – nieuwe cliënt

Het IWAL biedt de mogelijkheid om bij de afronding van het basisonderwijs te adviseren over adequaat vervolgonderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel aanwezige dyscalculie. Deze mogelijkheid kan worden toegepast als second opinion, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten op de CITO eindtoets. Ook in dit onderzoek is het uitgangspunt het standaard diagnostisch onderzoek zoals bovenstaand beschreven aangevuld met schooladvies. Het schooladvies wordt gevormd op basis van de algemene cognitieve capaciteiten, een zogeheten 'sterkte/zwakte profiel', in combinatie met prestatie- en motivatiefactoren.

Schoolkeuze en dyscalculie – IWAL cliënt

Van clienten waarbij het IWAL eerder diagnostisch onderzoek heeft verricht, zijn al testgegevens bekend. De testdatum van eerder diagnostisch onderzoek is dan doorslaggevend in hoeverre de toentertijd verkregen testresultaten nog bruikbaar zijn voor schoolkeuze advies. De kosten voor het schoolkeuze onderzoek bij een IWAL client zijn hierom variabel. Wat de precieze kosten zijn, zullen wij per individuele aanmelding bekijken. Voorafgaand aan het onderzoek zullen wij contact met u opnemen om de kosten te bespreken.

Intelligentie-onderzoek

Wenst u alleen inzicht in het IQ van uzelf of uw kind, of wenst u een second opinion over een IQ-score? Het IWAL biedt de mogelijkheid om exclusief intelligentie-onderzoek te verrichten. Het onderzoek bestaat uit: een dagdeel testafname, een korte weergave van de resultaten en een telefonische toelichting.  

Beroepskeuze en dyscalculie

Het IWAL biedt de mogelijkheid om bij twijfels of vragen omtrent beroepskeuze hierin adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel aanwezige dyscalculie. Het uitgangspunt in dit onderzoek is het standaard diagnostisch onderzoek aangevuld met beroepsadvies. Het beroepsadvies wordt gevormd op basis van de algemene cognitieve capaciteiten, een zogeheten 'sterkte/zwakte profiel', in combinatie met prestatie- en motivatiefactoren en persoonlijksheidsfactoren.

Dyscalculieverklaring

Er worden alleen kosten (€ 26,00) voor een dyscalculieverklaring in rekening gebracht als het onderzoek langer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.