IWAL Tarieven

groen-350x225.jpg

Tarieven diagnostiek

Hier vindt u de tarieven voor diagnostisch onderzoek van dyslexie, dyscalculie, schooladvies, dyslexieverklaringen en adviesgesprekken.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt dyslexiezorg onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed door uw gemeente.

Indien de kosten voor diagnostiek van dyslexie niet door uw gemeente worden vergoed, kunt u deze proberen op te geven bij uw belastingaangifte of een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand. Informatie over de Bijzonder Bijstand kunt u inwinnen bij uw gemeente. Doet u dit voordat u zich aanmeldt voor diagnostisch onderzoek.

Alle tarieven gelden met ingang van 1 januari 2016 (wijzigingen voorbehouden). Alle bedragen staan vermeld in euro's.

Tarieven Diagnostiek Dyslexie

 • Standaard diagnostiek € 959,00
 • Beperkte diagnostiek € 601,00
 • Schoolkeuze / nieuwe cliënt € 1.119,00
 • Schoolkeuze / IWAL cliënt € 767,00 - € 959,00
 • Intelligentie-onderzoek € 324,00
 • Engelse diagnostiek Rapportage in Nederlands € 959,00
 • Engelse diagnostiek Rapportage in Nederlands en/of Engels € 1.119,00
 • Dyslexieverklaring Engels € 53,00
 • Groepsdiagnostiek € 359,00
 • Beroepskeuze en dyslexie € 1.279,00
 • Diagnostiek dyslexie en dyscalculie € 1.119,00 - € 1.279,00
 • Adviesgesprek (extra) € 86,00

Tarieven Diagnostiek Dyscalculie

 • Standaard diagnostiek € 959,00
 • Beperkte diagnostiek € 767,00
 • Schoolkeuze en dyscalculie / nieuwe cliënt € 1.279,00
 • Schoolkeuze en dyscalculie / IWAL cliënt € 767,00 - € 1.119,00
 • Intelligentie-onderzoek € 324,00
 • Beroepskeuze en dyscalculie € 1.279,00
 • Diagnostiek dyslexie en dyscalculie € 1.119,00 - € 1.279,00
 • Adviesgesprek (extra) € 86,00

Kosten bij afmelden van een behandeling door de cliënt

 • Bij afmelding meer dan 24 uur van tevoren worden geen kosten berekend.
 • Bij afmelding binnen 24 uur of bij het uitblijven van een afmelding worden kosten in rekening gebracht.

Toelichting tarieven diagnostiek....

beige-350x225.jpg

Tarieven behandeling

Onderstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor mensen die gespecialiseerde behandeling willen volgen, maar niet in aanmerking komen voor een vergoeding uit een zorgverzekering.

Het tarief geldt met ingang van 1 januari 2016 (eventuele wijzigingen voorbehouden) voor de LEXY-behandelingen en de behandelingen Studerend Lezen en Complexe Spelling. 

Helaas wordt dyscalculiebehandeling nog niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Het tarief geldt met ingang van 1 september 2015 (eventuele wijzigingen voorbehouden) voor de MATHY-behandeling.

Tarief behandeling LEXY (dyslexiebehandeling), Studerend Lezen en Complexe Spelling

 • Het tarief per behandelsessie is € 86,00

Tarief behandeling MATHY (dyscalculiebehandeling)

 • Het tarief per behandelsessie is € 65,00

Kosten bij afmelden van een behandeling door de cliënt

 • Bij afmelding meer dan 24 uur van tevoren worden geen kosten berekend.
 • Bij afmelding binnen 24 uur of bij het uitblijven van een afmelding worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

 • Rekeningen voor behandeling worden achteraf rond de 15e van de maand verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bewaar de rekeningen goed in geval u achteraf wilt declareren of belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten wilt indienen. Indien u ver moet reizen, kunt u ook de reiskosten opvoeren bij uw belastingaangifte.
 • Voor financiële vragen kunt u een e-mail sturen naar info@iwal.nl.

 • Voor inhoudelijke vragen kunt u ook dagelijks terecht op het Telefonisch Spreekuur.