Om een optimaal behandelresultaat te bereiken bij kinderen met een leerprobleem, is het van groot belang dat ouders, school en zorgverleners nauw samenwerken. Het IWAL hecht dan ook veel waarde aan een goede afstemming met school.

Door medewerkers op school zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling en waar mogelijk een gerichte bijdrage te laten leveren, kan een adequaat didactisch klimaat worden gecreƫerd waarin de leerling voortdurend wordt blootgesteld aan situaties die bijdragen aan het leereffect en de transfer daarvan naar alle situaties waarin de problemen zich kunnen voordoen.

De samenwerking tussen IWAL en school wordt onder meer op de volgende manieren vormgegeven:

  • We verstrekken kosteloos software waarmee leerlingen ook op school kunnen oefenen (in overleg kan deze software ook na de behandeling nog gebruikt worden).
  • We onderhouden e-mailcontact met contactpersonen op school en geven regelmatig gedetailleerde informatie over de voortgang van de behandeling.
  • Leerkrachten en intern begeleiders zijn welkom om een behandelsessie van hun leerling bij te wonen.
  • We hebben videomateriaal om medewerkers op school te laten zien wat we doen en hoe de behandeling precies in elkaar zit.
  • We sturen op verschillende momenten in het zorgtraject infobrochures naar school.
  • We hebben dagelijks leerlingoverleg (ook met betrekking tot leerlingen die niet bij ons in zorg zijn) tijdens onze telefonische spreekuren. Er zijn geen kosten verbonden aan telefonisch overleg met onze onderwijsconsulenten.
  • We bezoeken regelmatig scholen om over de afstemming te praten en geven ook graag workshops en trainingen over dyslexie en dyscalculie.