Algemene informatie

diagnostiek-225x225.jpg

Onderzoek en innovatie

Binnen het IWAL richt de afdeling IWAL Research zich op het wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het vlak van leerproblemen. Deze activiteiten worden veelal in samenwerking met (inter-)nationale expertisecentra en universiteiten uitgevoerd. In het bijzonder is er een intensieve samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

In 2012 is in Amsterdam het Rudolf Berlin Centrum opgericht als samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en het IWAL. Het Rudolf Berlin Centrum is een expertisecentrum voor leerproblemen en bundelt fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en zorgverlening op het gebied van leerproblemen. Uitgebreide informatie over onderzoeksprojecten en andere activiteiten is te vinden op de website van het Rudolf Berlin Center.

Wilt u meer weten over onze onderzoeks- en innovatieprogramma’s? Neem dan contact op met dr. Jurgen Tijms, hoofd afdeling onderzoek via telefoon 020-4369470 of via e-mail.

jongen-leest-225x225.jpg

Lopende programma's

Effecten van Dyslexiebehandeling
In dit onderzoeksprogramma voeren wij een uitgebreid en systematisch onderzoek uit naar de interventiemechanismen en de effeciviteit van de LEXY-behandeling. Lees meer [link]

Behandeling van rekenproblemen
Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een game-based behandeling, MATHY, voor kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft en Studio Wolfox. Lees meer [link]

Associatief leren en de behandeling van dyslexie
Vloeiend kunnen lezen blijkt een grote uitdaging te zijn voor mensen met dyslexie. In dit programma onderzoeken we de potentie van impliciete, associatieve leerprocessen om dit probleem aan te pakken. Lees meer [link]

#BOOK
De ontwikkeling en evaluatie van de training #BOOK staat hier centraal in dit programma. Deze training richt zich op het versterken van enerzijds de leesattitude en het leesbegrip en anderzijds de sociaal-emotionele competenties van kinderen en adolescenten. Lees meer [link]


vrouw-telefoon-225x225.jpg

Lopende programma's

E-health en dyslexiebehandeling
In dit innovatieprogramma optimaliseren we de uitvoering van dyslexiebehandeling door gebruik te maken van gaming en E-health principes. Lees meer [link]

Training voor Zelfbeeld en angst
In dit programma wordt de effectiviteit onderzocht van een training (COMET) ter verbetering van een laag zelfbeeld en (faal)angst bij kinderen met een leerstoornis. Lees meer [link]

Een neurocognitieve blik op vloeiend lezen
Doel van dit project is de neurocognitieve mechanismen te ontrafelen die de ontwikkeling van leesvloeiendheid sturen en deze kennis te vertalen naar nieuwe behandeltechnieken. Lees meer [link]

Engels leren
Inzicht in welke factoren voorspellen of kinderen problemen ondervinden bij het leren van Engels als vreemde taal en de ontwikkeling van een training voor problemen met Engels. Deze kwesties staan centraal in dit programma. Lees meer [link]

Overig onderzoek
Naast bovengenoemde programma’s lopen er ook interessante, kleinere onderzoeksprojecten. Lees meer [link]