Nieuws en berichten

  • Apr 11
  • Twee promoties over vloeiend lezen met dyslexie

    Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met dyslexie bepaalde kenmerken hebben die niet bij anderen worden gevonden. Deze verschillen maken het moeilijker om koppelingen te leren tussen klanken en letters en het zijn juist deze koppelingen die de basis vormen van het lezen en spellen. Maaike Zeguers en Sebastián Aravena, beiden van IWAL instituut voor leerproblemen, promoveren op onderzoeken naar vloeiend lezen bij mensen met dyslexie. Tevens is er een symposium.

     

    Lees verder op: https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/twee-promoties-over-vloeiend-lezen-met-dyslexie