Nieuws en berichten

 • Jun 22
 • Reactie IWAL in Het Parool: "Dyslectisch kind krijgt weinig hulp".

  In Het Parool: "Dyslectisch kind krijgt weinig hulp".

  'Kinderen met een migratieachtergrond krijgen nauwelijks de diagnose 'dyslexie', terwijl die bij autochtone kinderen juist opvallend vaak wordt gesteld'

  De reactie van Dr. Jurgen Tijms, hoofd onderzoek bij het IWAL, is in dit stuk opgenomen. Hij stelt dat er bij leerlingen met een migratieachtergrond vaak eerder aan een taalachterstand wordt gedacht.

  Het is zeer belangrijk om te kunnen onderscheiden of de leesachterstand van een allochtone leerling een uiting van een meer algemene beperking in de Nederlandse taalbeheersing is of een indicatie voor dyslexie.

  Het IWAL springt op dit probleem in, aan de hand van twee projecten. Ten eerste hebben wij een signaleringstool ontwikkeld voor dyslexie bij deze groep leerlingen. Ter preventie hebben wij een training opgezet voor niet-westerse allochtone kleuters

  (1) Signaleringstool leesproblemen en dyslexie bij allochtone leerlingen. 
  Deze tool bestaat uit een state-of-the-art signaleringsinstrument dat onafhankelijk van taalachtergrond en leeservaring een indicatie kan geven voor dyslexie, een digitale checklist voor leerkrachten en een bijbehorend white paper met informatie over dyslexie bij niet-westerse allochtone leerlingen. Het project richt zich op het ontwikkelen en implementeren van deze tool in het onderwijs met als doel toegang tot de dyslexiezorg veilig te stellen voor niet-westerse allochtone leerlingen die deze zorg hard nodig hebben en daarmee sociale ongelijkheid weg te nemen.

  (2) Game-based training voorbereidend lezen voor allochtone kleuters. 
  Met de inzet van deze innovatieve, game-based training in groep 2 streven wij ernaar dat niet-westerse allochtone leerlingen met een gedegen en eerlijke basis in groep 3 aan de start van hun leesontwikkeling verschijnen. Breder doel is hiermee een belangrijke belemmering voor hun schoolsucces terug te dringen. Het project richt zich op de verdere ontwikkeling en de implementatie van deze training, alsmede op het toetsen van de effectiviteit daarvan.

  Mail naar info@iwal.nl voor meer informatie, of bel naar ons telefonisch spreekuur op 020-4369470.

   

  parool