Nieuws en berichten

 • Mar 12
 • Nieuwe Data Groepsonderzoek

  Op meerdere momenten gedurende het studiejaar verzorgt het IWAL een groepsonderzoek dyslexie voor scholieren of studenten. Dit is een beperkt diagnostisch onderzoek voor zogenaamde risicoleerlingen/studenten, op basis waarvan een dyslexieverklaring kan worden afgegeven voor een tentamen- of examenregeling of voor studieverlenging. Het is het uitgangspunt om de meeste testonderdelen in groepsverband af te nemen. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen.

  Het diagnostisch onderzoek bestaat uit een analyse van het lezen en spellen en een systematisch onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de lees- en spellingproblemen. Met dit onderzoek kan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze dyslexie worden vastgesteld en onderscheiden worden van andere mogelijke oorzaken van de ondervonden problemen. De diagnostische werkwijze van het IWAL volgt de criteria zoals gesteld in het Protocol Dyslexie en Behandeling.

  De eerstvolgende data voor groepsonderzoek zijn:

  Dinsdag 10 april groepsonderzoek HBO/WO

  Donderdag 17 mei groepsonderzoek MBO

  Dinsdag 22 mei groepsonderzoek VO

  Kijk voor meer informatie opĀ http://iwal.nl/meer-iwal/groepsdiagnostiek/