Nieuws en berichten

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • May 24
 • Nieuwe data groepsonderzoek

  Op meerdere momenten gedurende het studiejaar verzorgt het IWAL een groepsonderzoek dyslexie voor scholieren of studenten. Dit is een beperkt diagnostisch onderzoek voor zogenaamde risicoleerlingen/studenten, op basis waarvan een dyslexieverklaring kan worden afgegeven voor een tentamen- of examenregeling of voor studieverlenging. Het is het uitgangspunt om de meeste testonderdelen in groepsverband af te nemen. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen.

 • Sep 04
 • Nieuwe publicatie IWAL

  Jurgen Tijms: "Mooi staaltje Amsterdamse samenwerking tussen VU Taalwetenschap, UvA psychologie, UvA orthopedagogiek, en IWAL gepubliceerd in Journal of Experimental Child Psychology! In deze studie hebben we gekeken naar de invloed op de leesvaardigheid van visual crowding in de context van letter spacing, bij kinderen met en zonder dyslexie. Wij vonden dat letter-spacing een effect heeft op de leesnauwkeurigheid van kinderen bij het lezen van woorden in zinsverband. Er zijn geen verschillen in effect gevonden tussen kinderen met en zonder dyslexie." Zie:

 • Apr 13
 • Symposium en promoties

  Deze week is zeer enerverend voor het IWAL: twee promoties van IWAL-medewerkers en een symposium van het Rudolf Berlin Center, het samenwerkingsverband tussen het IWAL en de Universiteit van Amsterdam. Centraal staan dyslexie én de koppeling tussen wetenschap en praktijk.

 • Apr 11
 • Twee promoties over vloeiend lezen met dyslexie

  Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met dyslexie bepaalde kenmerken hebben die niet bij anderen worden gevonden. Deze verschillen maken het moeilijker om koppelingen te leren tussen klanken en letters en het zijn juist deze koppelingen die de basis vormen van het lezen en spellen. Maaike Zeguers en Sebastián Aravena, beiden van IWAL instituut voor leerproblemen, promoveren op onderzoeken naar vloeiend lezen bij mensen met dyslexie. Tevens is er een symposium.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12