Studerend lezen

studente-350x225.jpg

Cursus studerend lezen

Voor scholieren, studenten of andere volwassenen die tijdens de opleiding of op het werk moeite hebben de kern uit informatieve teksten te halen, biedt het IWAL de cursus Studerend Lezen.

Deze cursus is erop gericht vaardigheden aan te leren om de kerninformatie op efficiënte wijze uit studieteksten te halen. Door het programma te volgen, zal men in staat zijn actief te zoeken naar de belangrijke informatie in een tekst, deze informatie vervolgens uit de tekst te halen en weer te geven in een schema. In de eerste lessen wordt gewerkt met teksten van het IWAL om alle basisvaardigheden aan te leren. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van teksten uit de eigen studieboeken om alles wat tot dan toe aangeleerd is toe te passen in de daadwerkelijke probleemsituatie.

De behandeling is individueel, waardoor we rekening kunnen houden met de specifieke problemen van ieder individu. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van 45 minuten en aanvullende opdrachten voor thuis en duurt ongeveer 12 weken.

De tarieven voor de cursus Studerend lezen vindt u op onze tarievenpagina.

jongen-schrijft-350x225.jpg

Achtergrond

Het uitgangspunt van de cursus Studerend lezen is dat de structuur van een informatieve tekst een constructie is waarin een kernbegrip centraal staat, waarmee een aantal belangrijke begrippen van ‘lagere orde’ in verband wordt gebracht. Op deze manier vormen het kernbegrip en de andere begrippen met hun verbanden een hiërarchische structuur. De onderlinge relaties tussen de verschillende begrippen worden vaak niet uitdrukkelijk in de tekst genoemd. Voor een goed tekstbegrip is het daarom aan de lezer om dat verband zelf te ontdekken en tijdens het lezen relevante vragen over de tekstinhoud op te stellen.

Door de structuur van de tekst te beschouwen als een constructie die bestaat uit een kernbegrip met verbanden tot andere belangrijke begrippen, kan de tekst in de vorm van een schema worden weergegeven. Dit is voor mensen met dyslexie een nuttige strategie omdat informatie beschikbaar is zonder dat daarbij, zoals in het geval van een samenvatting, een tekst opnieuw gelezen hoeft te worden.