Het IWAL biedt de mogelijkheid om dyslexieonderzoek in het Engels te verrichten. Hierbij worden dezelfde inhoudelijke uitgangspunten gehanteerd als bij diagnostisch onderzoek in het Nederlands.

Diagnostisch onderzoek in het Engels is bijvoorbeeld geschikt als:

  • de moedertaal Engels is;
  • het (basis)onderwijs voornamelijk in het Engels is gevolgd;
  • er sprake is van een duidelijke tweetalige achtergrond, waaronder een Engelstalige achtergrond.

Vanuit de aanmeldingsgegevens bekijken we of we het onderzoek geheel in het Engels doen of dat we Engelse tests combineren met Nederlandse tests. Standaard reserveren we twee dagdelen voor diagnostisch onderzoek in het Engels.

Indien u overweegt een aanmelding voor Engelse diagnostiek in te sturen, adviseren wij u om vooraf kosteloos contact op te nemen tijdens een van onze telefonische spreekuren. Andersom zullen wij ook contact met u opnemen indien wij vanuit de aanmeldingsgegevens Engelse diagnostiek zullen adviseren.

Desgewenst kan ook de verslaglegging alsmede een afzonderlijke dyslexieverklaring in het Engels worden opgesteld. U kunt zelf beslissen of u van deze faciliteiten gebruik wilt maken.

De tarieven voor onderzoek in het Engels vindt u op onze tarievenpagina.