Intelligentie & schoolkeuze

groen-350x225.jpg

Intelligentieonderzoek

Het IWAL heeft veel ervaring met het verrichten van intelligentieonderzoek en beschikt over een uitgebreid scala aan tests (ook in het Engels). Wanneer wij intelligentieonderzoek doen bij kinderen of volwassenen met een specifiek leerprobleem, proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Een intelligentieonderzoek maakt in veel gevallen onderdeel uit van een breder onderzoek, zoals dyslexieonderzoek of schoolkeuzeonderzoek, maar kan ook los worden aangevraagd. Een los intelligentieonderzoek wordt afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of gelijkwaardig en beslaat één dagdeel.

Bij een intelligentieonderzoek worden iemands cognitieve capaciteiten in beeld gebracht en vergeleken met de landelijke normen. In veel gevallen met als doel om te beoordelen of de eisen die aan iemand gesteld worden op school of op het werk passend zijn bij iemands capaciteiten. Het is dan ook vaak een soort eerste verkenning in de vorm van een sterkte/zwakte-analyse die soms aanleiding geeft tot verder onderzoek.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende tests die vaardigheden binnen verschillende domeinen meten. Dit kunnen bijvoorbeeld taalvaardigheden zijn, zoals iemands woordkennis, maar ook ruimtelijk inzicht, abstract redeneervermogen, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

De tarieven voor intelligentieonderzoek vindt u op onze tarievenpagina.

beige-350x225.jpg

Schoolkeuzeonderzoek

Vaak maakt een intelligentieonderzoek deel uit van een schoolkeuzeonderzoek. Het IWAL adviseert dan aan de hand van zorgvuldig onderzoek over vervolgonderwijs na de basisschool of geschiktheid van de huidige opleiding. Door onze ervaring met leerproblematiek kunnen wij hierbij rekening houden met de eventueel aanwezige dyslexie of dyscalculie.

Bij schoolkeuzeonderzoek wordt onder meer gekeken naar het niveau van algemene cognitieve vaardigheden, waaronder intelligentie, taalvaardigheden en geheugen, het niveau van lezen, spellen en rekenen, prestatie- en motivatiefactoren en eventuele indicaties en contra-indicaties voor specifieke leerproblematiek.

Schoolkeuzeonderzoek bij het IWAL is met name geschikt als:

  • uw kind in groep 7 of groep 8 zit en u twijfelt over de keuze van vervolgonderwijs
  • u vermoedt dat het huidige onderwijsniveau te hoog of te laag ligt;
  • uw kind zwakke resultaten op de CITO-toets of NIO-toets heeft behaald en u vermoedt dat dit samenhangt met dyslexie of dyscalculie (second opinion).

U moet er rekening mee houden dat een school niet verplicht is het schooladvies van het IWAL op te volgen. Informeert u daarom altijd op school in hoeverre deze consequenties zal verbinden aan het advies van het IWAL.

Onderzoek naar schoolkeuze en dyslexie of dyscalculie beslaat doorgaans twee dagdelen. Indien er recente onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer uw kind al eerder voor dyslexie getest is, dan volstaat soms een korter onderzoek.

De tarieven voor schoolkeuzeonderzoek vindt u op onze tarievenpagina.