Groepsdiagnostiek

groen-350x225.jpg

Diagnostisch groepsonderzoek

Op meerdere momenten gedurende het studiejaar verzorgt het IWAL een groepsonderzoek dyslexie voor scholieren of studenten. Dit is een beperkt diagnostisch onderzoek voor zogenaamde risicoleerlingen/studenten, op basis waarvan een dyslexieverklaring kan worden afgegeven voor een tentamen- of examenregeling of voor studieverlenging. Het is het uitgangspunt om de meeste testonderdelen in groepsverband af te nemen. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen. De diagnostische werkwijze van het IWAL volgt de criteria zoals gesteld in het Protocol Dyslexie en Behandeling.


Groepsonderzoek dyslexie is echter geen maatwerk en alleen geschikt voor scholieren/studenten met een typerend profiel:
-Je ervaart op dit moment problemen met leessnelheid, leesnauwkeurigheid, spelling en/of tijdnood bij toetsen
-Je hebt vanaf het basisonderwijs moeite met lezen en/of spellen
-Op de basisschool of middelbare school is gedurende een langere periode gerichte extra begeleiding geboden voor lezen en/of spellen
-Je hebt vanaf de basisschool hoofdzakelijk (onafgebroken) Nederlandstalig onderwijs gevolgd
-Je hebt niet langdurig of veelvuldig onderwijs gemist
-Er is zijn geen andere diagnoses gesteld, als ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, dyscalculie of een angststoornis
-Er heeft bij voorkeur reeds een dyslexiescreening plaatsgevonden

Je zit in klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs
Óf
Je volgt een opleiding MBO (niveau 3 of 4), HBO of WO

Herken jij jezelf of zoon/dochter in bovenstaand profiel en wil je aanmelden voor groepsonderzoek dyslexie? Stuur dan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, inclusief een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de basisschool (bij aanmelding voortgezet onderwijs) én de gegevens vanuit het screeningsonderzoek (indien van toepassing) naar info@iwal.nl

Zijn er twijfels of de hulpvraag passend is voor ons groepsonderzoek dyslexie? Neem dan voor meer informatie contact op via groepsonderzoek@iwal.nl

Indien je aan wilt melden voor een dergelijk onderzoek, bespreek dit dan ook met de schoolbegeleider, studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog, zodat zij op de hoogte zijn en je eventueel hierin kunnen adviseren.

beige-350x225.jpg

Praktische Informatie

Zodra wij de aanmeldingsformulieren hebben ontvangen, bekijken we eerst zorgvuldig alle gegevens. Deze eerste screening is bedoeld om te bevestigen dat diagnostisch groepsonderzoek inderdaad passend is. Bij twijfel nemen wij altijd contact op. Voor screening brengt het IWAL geen kosten in rekening.

Het diagnostisch groepsonderzoek wordt in één dag afgenomen en vindt plaats bij het IWAL op locatie of op de onderwijsinstelling zelf. De individuele testafname duurt ongeveer een uur en begint met een kort intakegesprek waarin de aanmelding en alle relevante voorinformatie met de cliënt wordt besproken. Tijdens de groepsafname worden per test klassikaal instructies gegeven waarna de testopgaven zelfstandig gemaakt dienen te worden. De groepsafname neemt ongeveer 2 uur in beslag. Aangezien de individuele afnames niet tegelijkertijd kunnen plaatsvinden is het mogelijk dat er een wachttijd is tussen de individuele afname en de groepsafname.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een rapport dat uiterlijk vijf weken na de laatste onderzoeksdag wordt verstuurd. Tevens wordt, mits van toepassing, een dyslexieverklaring opgesteld. Na ontvangst van het rapport kan bij het secretariaat een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch eindgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en kan van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding.

De tarieven voor groepsonderzoek vindt u op onze tarievenpagina.

De eerstvolgende data voor groepsonderzoek zijn:

Dinsdag 18 sepember voor studenten HBO/WO

Donderdag 4 oktober voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs klas 1 t/m 3

Dinsdag 9 oktober voor studenten MBO niveau 3 en 4

Wilt u als onderwijsinstelling meer informatie over de mogelijkheden van groepsonderzoek bij u op locatie neem dan contact op via groepsonderzoek@iwal.nl