Gevorderde spelling

groen-350x225.jpg

Indien de Nederlandse standaardspelling voldoende beheerst wordt en het juist de ingewikkeldere onderdelen van de spelling zijn die problemen geven, dan kan de door het IWAL ontwikkelde module voor het verbeteren van de complexe spelling uitkomst bieden.

In de module complexe spelling trainen we de kennis en vaardigheden die nodig zijn om werkwoorden en leenwoorden correct te kunnen lezen en schrijven en om leestekens goed te kunnen gebruiken.

De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van 45 minuten en aanvullende opdrachten voor thuis en duurt 12 tot 16 weken. De behandeling is individueel, waardoor we rekening kunnen houden met de specifieke problemen van ieder individu.

De tarieven voor hulp bij de gevorderde spelling vindt u op onze tarievenpagina.