Beroepskeuzeonderzoek

studenten01-350x225.jpg

Voor wie is het geschikt?

Volwassenen die als gevolg van hun dyslexie of dyscalculie vragen hebben die verband houden met de geschiktheid van de huidige werkzaamheden of met de keuze voor een passend nieuw beroep, kunnen bij het IWAL terecht voor beroepskeuzeonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan ook door een werkgever voor een werknemer worden aangevraagd (mits de werknemer zelf ook toestemming geeft).

Een beroepskeuzeonderzoek bij het IWAL is bijvoorbeeld geschikt als:

  • U en/of uw werkgever problemen op het vlak van schriftelijke communicatie signaleren binnen uw huidige functiewerkzaamheden. Hierbij hebben u en uw werkgever de vraag of de problemen mogelijk samenhangen met dyslexie en welke maatregelen uzelf en de werkgever kunnen nemen om deze problemen aan te pakken.
  • U graag wilt wisselen van beroep / functie. U heeft dyslexie of een vermoeden daarvan. Bij het kiezen van een nieuw beroep wilt u advies over uw mogelijkheden of u wilt advies of het beroep dat u voor ogen heeft inderdaad past bij uw kwaliteiten.
  • U heeft recent een opleiding afgerond. U heeft dyslexie of een vermoeden daarvan. U bent nog zoekende naar een passend beroep of u wilt graag weten of het beroep dat u voor ogen heeft past bij uw kwaliteiten.
  • Uw werkgever signaleert problemen binnen uw schriftelijk functioneren, mogelijk als gevolg van dyslexie. U herkent zichzelf niet in deze problemen of u heeft een andere kijk hierop dan uw werkgever. De werkrelatie raakt steeds meer verstoord. U en uw werkgever wensen meer inzicht in de ervaren problemen; wat is de oorzaak en wat zijn de mogelijkheden van aanpak. Welke aanpassingen en/of maatregelen kunnen worden genomen, door u en door uw werkgever, om de werkrelatie te herstellen.
studenten03-350x225.jpg

Inhoud en praktische informatie

Het onderzoek naar beroepskeuze en dyslexie beslaat doorgaans twee tot drie dagdelen en bestaat inhoudelijk uit:

  • Vaststelling van het niveau van lezen en spellen en eventueel de rekenvaardigheid;
  • Vaststelling van het niveau van algemene cognitieve vaardigheden; een zogenaamd 'sterkte/zwakte' profiel;
  • Onderzoek naar dyslexie-typerende cognitieve factoren (indicaties voor dyslexie);
  • Uitsluiting van andere factoren die een rol kunnen spelen in de in problemen met lezen en spellen (contra-indicaties voor dyslexie);
  • Onderzoek naar vaardigheden en interesses binnen het beroepsmatig functioneren;
  • Onderzoek naar gedrag- en persoonlijkheidsfactoren.

De resultaten van het onderzoek worden altijd eerst besproken met u als cliënt en, indien gewenst, daarna met de werkgever. Bij aanvragen vanuit de werkgever wordt altijd van te voren contact met u opgenomen om uw wensen en verwachtingen door te spreken. In overleg met u nemen wij vervolgens ook contact op met uw werkgever.

De tarieven voor beroepskeuzeonderzoek vindt u op onze tarievenpagina.