Wil je meer weten over dyslexie?

Het Klokhuis heeft een leuk filmpje over dyslexie. Ook kun je een spreekbeurt houden over dyslexie en zelf op zoek gaan naar informatie. Hieronder staat meer over Het Klokhuis en 10 tips voor een spreekbeurt of werkstuk.

Het Klokhuis

Het Klokhuis heeft een leuk filmpje over dyslexie. Verschillende kinderen die bij het IWAL in behandeling zijn, hebben een bijdrage geleverd aan het programma. Medewerkers van de wetenschappelijke afdeling van het IWAL hebben hier ook aan meegewerkt. Zij mochten meedenken over de inhoud van de aflevering en hebben gecontroleerd of alle feiten kloppen. 

Spreekbeurt of werkstuk

Als je zelf last hebt van dyslexie, kan het een goed idee zijn om er een spreekbeurt over te houden. Op deze manier kun je al je klasgenoten in één keer laten weten dat je het hebt en begrijpen ze meteen beter wat het is. Hieronder staan 10 tips voor jouw spreekbeurt over dyslexie.

TIP 1
Het is leuk om persoonlijke ervaringen in een spreekbeurt of werkstuk te verwerken. Klasgenoten kunnen zich hierdoor makkelijker inleven.

TIP 2
Op Internet is heel veel informatie te vinden. Helaas valt er ook een hoop onzin te lezen over dyslexie. Het is moeilijk te weten welke informatie nu betrouwbaar is en welke niet. Als op een website wordt aangegeven waar informatie vandaan komt, dan is dat in ieder geval een goed teken. Let er ook op dat de informatie die je gebruikt niet te oud is, want ook in de afgelopen jaren is men nog veel te weten gekomen over dyslexie. Betrouwbare informatie vind je in ieder geval op de website van het IWAL en van Het Klokhuis. Bekijk ook de filmpjes die het IWAL gemaakt heeft

TIP 3
Vertel dat we het woord 'dyslexie' geleend hebben uit de Griekse taal en dat het letterlijk betekent 'niet goed in woorden' (dys=niet goed/lexis=woorden). Dat is eigenlijk een beetje misleidend, want mensen met dyslexie hoeven helemaal geen problemen met woorden te hebben. Pas als woorden gelezen of geschreven moeten worden, dan is het vaak een probleem.

TIP 4
Je kunt je spreekbeurt leuker maken door een kort dictee af te nemen bij je klasgenoten, met daarin woorden die voor iedereen moeilijk te schrijven zijn (zoals misschien en wanneer of zelfs eczeem, sperzieboon en onmiddellijk). Je klasgenoten kunnen dan ervaren hoeveel inspanning het schrijven kost, als je voortdurend onzeker bent over de spelling. Ook kun je je klasgenoten of zelfs de juf of meester woorden laten lezen die iedereen lastig vindt om te lezen.

Voorbeelden van dit soort woorden zijn:

 • koebel
 • bommelding
 • galagewaad
 • tandemail

Vooral als je mensen vraagt deze woorden zo snel mogelijk te lezen, is de kans op fouten groot. Bij het laatste woorden zeggen mensen vaak ‘tandemeel’, terwijl het woord eigenlijk moet worden uitgesproken als ‘tant-eemaj’ (dat is een laagje om je tanden te beschermen).

TIP 5
Maak een quiz waarbij je klasgenoten steeds moeten zeggen of een uitspraak waar is of onwaar. Je kunt hiervoor eventueel onderstaande uitspraken gebruikern.

Mensen met dyslexie hebben soms moeite met netjes schrijven (klopt)
Dyslexie is te genezen met een pil (is onjuist)
Als je dyslexie hebt, zegt dat niets over hoe dom of slim je bent (klopt)
Als je dyslexie hebt, is er iets mis met je ogen (is onjuist)
Dyslexie betekent ‘beperkt lezen’ (klopt)
Dyslexie is een gave (is onjuist)
Dyslexie is een probleem met het leren koppelen van klanken en tekens (klopt)
Mensen met dyslexie zijn beelddenkers (is onjuist)
Het woord dyslexie komt uit het Chinees (is onjuist)
Mensen met dyslexie hebben soms moeite met het leren van rekentafels (klopt)

TIP 6
Wat altijd interessant is, is om een opsomming te geven van beroemde mensen met dyslexie, zoals:

 • Leonardo Da Vinci
 • Mozart, Einstein
 • Walt Disney
 • Pablo Picasso
 • Tom Cruise
 • Will Smith
 • Prins William
 • Whoopi Goldberg
 • kinderboekenschrijver Jacques Vriens

Als je in Google 'beroemde dyslectici' intikt, vind je er nog veel meer. Je kunt ook foto's van deze mensen in je powerpoint plakken.

TIP 7
Op internet is het makkelijk om plaatjes te vinden voor je werkstuk. Zo kun je bijvoorbeeld afbeeldingen zoeken met zoekmachines, zoals Google, maar kun je ook kijken op fotowebsites, zoals Flickr. Gebruik naast de zoekterm “dyslexie” ook de zoektermen “lezen” en “schrijven”. Met de Engelse zoektermen “dyslexia”, “reading” en “writing” vind je waarschijnlijk nog meer plaatjes.

TIP 8
Voor je werkstuk kan het interessant zijn om iemand te interviewen die veel van dyslexie weet. Als je zelf geholpen wordt voor je dyslexie, dan ken je waarschijnlijk al zo iemand.

TIP 9
Sommige van je klasgenoten kennen waarschijnlijk ook de term 'woordblindheid'. Je kunt vertellen dat men dyslexie vroeger zo noemde, omdat men dacht dat het kwam door een probleem met de ogen. Nu wordt de term 'woordblindheid' eigenlijk niet meer gebruikt, omdat men nu weet dat dyslexie een taalprobleem is en dus niet iets aan de ogen.

TIP 10
Vertel iets over hulpmiddelen die mensen met leesproblemen kunnen gebruiken. Als er een computer in het klaslokaal is of je hebt een laptop, dan is het leuk om zo een programmaatje te laten zien. Bijvoorbeeld een programma dat stukjes tekst voorleest (ook zinnen die je zelf schrijft). Verschillende programma’s kun je gratis downloaden op internet. Ook staan er veel filmpjes van hulpmiddelen op www.youtube.nl.


TIP 11
Op de facebooksite van het IWAL staan ook grappige plaatjes over dyslexie, zoals deze of deze