Vragen over studenten en dyslexiebehandeling

Wat is de wachttijd voor diagnostisch onderzoek voor studenten?

Je dient rekening te houden met ongeveer 4 tot 6 weken. Het kan per vestiging verschillen. In vakantieperiodes kan het iets langer duren.

Komt een student in aanmerking voor een vergoeding?

Je dient er rekening mee te houden dat dyslexieonderzoek bij studenten niet wordt vergoed.

Kan een student meedoen aan een groepsonderzoek?

Het IWAL biedt voor alle (aankomende) studenten in Nederland de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsonderzoek naar dyslexie. Het onderzoek vindt meestl plaats bij één van de IWAL vestigingen en bestaat uit een groepsgedeelte en een individueel gedeelte. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen. Daardoor kunnen de kosten van het onderzoek laag gehouden worden.

Aanmelden kan via het IWAL.