Vragen over kinderen en dyslexiebehandeling

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind worden onderzocht?

Diagnostisch onderzoek kan alleen plaatsvinden als kinderen gedurende een aantal maanden lees- en spellingonderwijs hebben gevolgd. In het algemeen adviseren wij daarom kinderen aan het einde van groep 3 te laten onderzoeken.

Mijn kind heeft AD(H)D. Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Dat verschilt.

  • Als blijkt dat de andere (klinische) problematiek - ook wel comorbiditeit genoemd - belemmerend zal zijn voor verdere diagnostiek en/of behandeling, dan zullen wij adviseren eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het kind komt dan niet in aanmerking voor vergoede diagnostiek van dyslexie.
  • Als blijkt dat het om een vermoeden van dyslexie in combinatie met andere problematiek (bijvoorbeeld ADHD) gaat, maar het is onzeker of deze problematiek belemmerend zal zijn voor diagnostiek naar dyslexie en/of behandeling. Het kind komt dan wel in aanmerking voor vergoede diagnostiek van dyslexie.
  • Als uit onderzoeksbevindingen blijkt dat de andere (klinische) problematiek - ook wel comorbiditeit genoemd - niet belemmerend is voor diagnostiek naar dyslexie (bijvoorbeeld bij milde of adequaat behandelde comorbiditeit), dan kan het kind wel voor vergoede diagnostiek van dyslexie in aanmerking komen. Graag ontvangen wij hierover een schriftelijke verklaring van de desbetreffende behandelaar. Deze verklaring wordt in het cliëntendossier bewaard.

Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor diagnostisch onderzoek voor een kind?

Dit verschilt per vestiging. U dient rekening te houden met ongeveer 4 tot 6 weken. In vakantieperiodes kan het iets langer duren.

Kan mijn kind direct in behandeling?

Aanmelding voor de behandeling kan alleen na diagnostisch onderzoek. Ook als er al ergens anders onderzoek heeft plaatsgevonden en/of de diagnose dyslexie gesteld is, zal er ten minste 1 dagdeel onderzoek nodig zijn. In dit onderzoek worden dan onder meer de lees- en spellingvaardigheden met de door ons gebruikte tests in kaart gebracht, zodat bij de evaluatie na vier maanden behandeling het effect van de behandeling meetbaar is. Ook wordt in het diagnostisch onderzoek bekeken of onze behandeling aansluit bij de specifieke problematiek van het kind en worden factoren onderzocht die het effect van de behandeling mogelijk zouden kunnen beïnvloeden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een kind zonder diagnostisch onderzoek starten met onze behandeling.

Als mijn kind bij jullie in behandeling komt, krijgt hij/zij dan een vaste behandelaar?

Ja, een kind wordt in principe gekoppeld aan een vaste behandelaar. Gezien de betrekkelijk lange gemiddelde duur van de behandeling kan het echter voorkomen dat er personele verschuivingen zijn, waardoor het kind een andere behandelaar toegewezen krijgt.

Wie is bij de bespreking van het verslag?

  • Het is in principe de bedoeling dat de bespreking plaatsvindt zonder het kind erbij.
  • Wel is het dringend gewenst dat beide ouders bij de nabespreking aanwezig zijn.
  • Het is ook mogelijk om de leerkracht of RT-er bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Ouders mogen hier zelf over beslissen. Mocht iemand van school meekomen naar het gesprek, geeft u dit dan van tevoren aan.

Kan een behandeling buiten schooltijd plaatsvinden?

Wij behandelen kinderen in de basisschoolleeftijd zoveel mogelijk tijdens schooltijd. De belasting is dan minder groot en de concentratie vaak beter wat de behandelresultaten ten goede komt. We kunnen samen met ouders en school kijken naar welke dag en tijd het meest geschikt is. Vanuit de wet is het toegestaan vrij te krijgen vanwege dyslexiebehandeling.

Op school wordt mijn kind ook extra begeleid voor lees- en/of spellingproblemen, is dit een probleem?

In principe is veel blootstelling aan schrift en oefening met lezen en spellen gunstig. Als er op school ook gewerkt wordt met intensieve een-op-een instructie op het gebied van lezen en/of spellen volgens een specifieke methode, dan kan dat tot overbelasting leiden of interfereren met de behandeling bij het IWAL. Overleg in dat geval met de behandelaar bij het IWAL om tot een goede afstemming te komen.

Ik wil het diagnostisch onderzoek zelf betalen. Kan mijn kind dan nog in aanmerking komen voor vergoede behandeling?

Nee, u kunt alleen in aanmerking komen voor vergoede behandeling als:

  1. het diagnostisch onderzoek door uw gemeente is vergoed EN
  2. uit het diagnostisch onderzoek de diagnose 'ernstige, enkelvoudige dyslexie' is gesteld.

Bij mijn kind is de diagnose 'dyslexie' gesteld door de Schoolbegeleidingsdienst / RT-er / andere instelling. Kan mijn kind direct in behandeling?

Nee. Aanmelding voor de behandeling kan alleen na diagnostisch onderzoek. Ook als er ergens anders al onderzoek heeft plaatsgevonden en/of de diagnose dyslexie gesteld is, zal er ten minste 1 dagdeel onderzoek nodig zijn. In dit onderzoek worden dan onder meer de lees- en spellingvaardigheden met de door ons gebruikte tests in kaart gebracht, zodat bij de evaluatie na vier maanden behandeling het effect van de behandeling meetbaar is. Ook wordt in het diagnostisch onderzoek bekeken of onze behandeling aansluit bij de specifieke problematiek van de cliënt en worden factoren onderzocht die het effect van de behandeling mogelijk zouden kunnen beïnvloeden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een cliënt zonder diagnostisch onderzoek starten met onze behandeling.

Bij mijn kind is de diagnose 'ernstige enkelvoudige dyslexie' gesteld door een andere instelling. Kan mijn kind direct in behandeling?

Ja. Doorgaans voldoet het onderzoek dan aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006) en is hiermee in lijn met onderzoek dat bij het IWAL wordt verricht.  Voordat we met de behandeling zullen starten vindt nog wel een 'nul-meting' plaats. In dit korte onderzoek worden de lees- en spellingvaardigheden met de door ons gebruikte tests in kaart gebracht, zodat bij de evaluatie na vier maanden behandeling het effect van de behandeling meetbaar is. Ook vinden wij het prettig om eerst kennis met u te maken en de behandelvoorwaarden met u te bespreken. Dit verkorte onderzoek in combinatie met een aanvullend gesprek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.