Vragen over kinderen en dyslexiebehandeling

Wat is de wachttijd voor diagnostisch onderzoek voor een middelbare scholier?

Dit verschilt per vestiging. U dient rekening te houden met ongeveer 4 tot 6 weken. In vakantieperiodes kan het iets langer duren.

Komt een middelbare scholier in aanmerking voor vergoeding?

Nee, een kind op het middelbaar onderwijs komt niet meer in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Hoe kan een middelbare scholier meedoen aan een groepsonderzoek Diagnostiek?

Het IWAL biedt in samenwerking met handicap + studie voor alle (aankomende) studenten in Nederland de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsonderzoek naar dyslexie. Het onderzoek vindt plaats bij handicap + studie en bestaat uit een groepsgedeelte en een individueel gedeelte. Alleen die onderdelen die dat vereisen worden individueel afgenomen. Daardoor kunnen de kosten van het onderzoek laag gehouden worden.

Aanmelden kan via het IWAL. Stuur hiervoor een mail naar groepsonderzoek@iwal.nl

Bij mijn kind is de diagnose 'dyslexie' gesteld door de Schoolbegeleidingsdienst / RT-er / andere instelling. Kan mijn kind direct in behandeling?

Nee. Aanmelding voor de behandeling kan alleen na diagnostisch onderzoek. Ook als er ergens anders al onderzoek heeft plaatsgevonden en/of de diagnose dyslexie gesteld is, zal er ten minste 1 dagdeel onderzoek nodig zijn. In dit onderzoek worden dan onder meer de lees- en spellingvaardigheden met de door ons gebruikte tests in kaart gebracht, zodat bij de evaluatie na vier maanden behandeling het effect van de behandeling meetbaar is. Ook wordt in het diagnostisch onderzoek bekeken of onze behandeling aansluit bij de specifieke problematiek van de cliënten worden factoren onderzocht die het effect van de behandeling mogelijk zouden kunnen be・vloeden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een cliënt zonder diagnostisch onderzoek starten met onze behandeling.

Ik wil het diagnostisch onderzoek achteraf declareren bij mijn zorgverzekeraar, kan dat?

Nee. U dient er rekening mee te houden dat dyslexie onderzoek bij middelbare scholieren niet wordt vergoed.