Wat is dyslexie?

meisje-denkt-350x225.jpg

Dyslexie

Dyslexie is een opvallend probleem met het leren lezen en/of spellen. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met dyslexie bepaalde kenmerken hebben die niet bij anderen worden gevonden. Deze verschillen maken het moeilijker om koppelingen te leren tussen klanken en letters en het zijn juist deze koppelingen die de basis vormen van het lezen en spellen.

Dyslexie komt voor bij ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking. Dat zijn meer dan 800.000 mensen. De problemen zijn in veel gevallen erfelijk, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als één van de ouders last heeft van dyslexie dan hebben de kinderen ongeveer 40% kans de diagnose ook te krijgen.

Zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals twitteren, whatsappen, e-mailen, het volgen van de ondertiteling en het lezen van de post, zijn al gauw een struikelblok voor mensen met dyslexie. Daarnaast kan dyslexie leiden tot zittenblijven, onderscholing of problemen op werk. Het is dan ook niet gek dat dyslexie in veel gevallen samengaat met andere klachten, zoals angst, frustratie, stress, motivatieproblemen, hoofdpijn of buikpijn.

Gelukkig kunnen de meeste mensen met dyslexie tegenwoordig succesvol worden geholpen met gespecialiseerde dyslexiebehandeling. Om de gevolgen van dyslexie zoveel mogelijk te beperken is het van groot belang behandeling zo vroeg mogelijk te laten starten.

Uitgebreide informatie over de oorzaak van dyslexie, dyslexie in het brein en de erfelijkheid van dyslexie vindt u in het stuk Dyslexie: een stand van zaken van onze wetenschappelijke afdeling. Voor kinderen hebben we samen met de redactie van het televisieprogramma Het Klokhuis een aflevering over dyslexie gemaakt waarin we in duidelijke taal uitleggen wat dyslexie is.

meisje-vrouw-350x225.jpg

Hoe herken ik dyslexie?

Het is helaas niet eenvoudig dyslexie vast te stellen. De diagnose kan alleen gesteld worden na uitgebreid onderzoek door een specialist. Wel kunt u op een aantal zaken letten. Als u uzelf, uw kind of leerling herkent in onderstaande punten, dan is het misschien verstandig om verder advies in te winnen.

Kenmerken van dyslexie

  • Opvallend veel moeite met lezen hebben.
  • Opvallend veel spelfouten maken.
  • Dyslexie komt voor in de directe familie.
  • Moeite hebben met het leren of onthouden van de tafels bij het rekenen.
  • Moeite hebben met het leren of onthouden van andere rijtjeskennis, zoals de volgorde van de dagen van de week of van de maanden.
  • Regelmatig moeilijk op woorden kunnen komen.
  • Het handschrift is slecht verzorgd.

Vermoedt u dyslexie bij uzelf, uw kind of uw leerling, laat u dan vrijblijvend en kosteloos adviseren door een van onze psychologen of orthopedagogen. Op iedere werkdag hebben wij een telefonisch spreekuur.