Hulp voor volwassenen

man-tablet02-225x225.jpg

Dyslexie bij volwassenen

Internet staat vol met informatie over dyslexie bij kinderen. Informatie over dyslexie bij volwassenen is helaas veel moeilijker te vinden. Dit komt doordat er tegenwoordig veel nadruk ligt op het vroegtijdig opsporen van dyslexie. Bovendien is onze kennis van dyslexie vooral de laatste jaren enorm vergroot. Vroeger werden lees- en spellingproblemen op school wel opgemerkt, maar zelden herkend als dyslexie. Veelal werden de problemen ten onrechte toegeschreven aan een tekort aan
intelligentie of motivatie.

Het gevolg is dat er veel volwassenen zijn met dyslexie waarbij de problemen nog niet zijn onderkend. Zij ervaren dikwijls ernstige problemen met lezen en spellen. Maar dyslexie is meer dan dat. Hoe de beperkingen worden ervaren is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per persoon.

Voorbeelden van veelvoorkomende problemen bij volwassenen met dyslexie zijn:

  • Traag leestempo;
  • Problemen met spelling, grammatica en zinsbouw;
  • Moeilijkheden met begrijpend lezen;
  • Woordvindingsproblemen;
  • Moeite met het maken van aantekeningen;
  • Moeite met het interpreteren van instructies;
  • Moeite met het onthouden van cijfers;
  • Moeite met hoofdrekenen;
  • Problemen met lezen en schrijven in vreemde talen;
  • Ervaren van onzekerheid, frustratie en faalangst.

 

man-vrouw-beeldscherm-225x225.jpg

Dyslexie op de werkvloer

We staan er niet zo bij stil, maar er zijn meer mensen met dyslexie in het arbeidsveld dan in het onderwijs. Ruim 75% van de volwassenen met dyslexie geeft aan problemen op het werk te ervaren als gevolg van dyslexie. De mate waarin dyslexie op het werk tot problemen leidt, is een combinatie van de ernst van de symptomen en van de wijze waarop de werkomgeving is ingericht. Veel mensen met dyslexie zijn goed in hun werk, maar komen mondjesmaat verder omdat hun werkomgeving te weinig ondersteunend is.

Het is daarom van groot belang dat niet alleen de werknemer zelf bewust is van de invloed van dyslexie op het werk, maar dat ook de werkgever hier kennis van heeft. De ervaring leert dat met de juiste aanpassingen en ondersteuning zowel de prestatie van de werknemer als van het bedrijf verbetert.

jongen-bos-225x225.jpg

Wat kan het IWAL voor u betekenen?

Voor volwassenen met dyslexie is het zoeken van hulp een grote stap. In veel gevallen schamen zij zich voor hun problemen, denken zij dat hulp vooral voor kinderen is of dat er weinig aan te doen valt, of hebben zij simpelweg al een bepaalde routine gevonden. Dit terwijl dyslectici die wel hulp gezocht hebben, daar achteraf vaak erg blij mee blijken te zijn. Een diagnose en daarmee een verklaring voor de ondervonden problemen, zorgt meestal voor een sterk gevoel van erkenning en opluchting. Bovendien kan er ook veel gedaan worden om de problemen van volwassenen met dyslexie te verlichten. Hulp zoeken hoeft niet te betekenen dat u direct wordt onderzocht. U kunt ook eerst eens rustig overleggen met een deskundige. Lees meer ...

 

 

Aanmelden dyslexie

Tarieven diagnostiek en behandeling