Behandeling

hw2

Behandeling met LEXY

Doordat de problemen van mensen met dyslexie niet vanzelf overgaan, zijn zij aangewezen op gerichte behandeling. Gelukkig is moderne dyslexiebehandeling succesvol in het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid, waardoor dyslexie voor veel mensen een minder grote beperking hoeft te zijn in het dagelijks leven.

Op het IWAL werken we met de zelfontwikkelde LEXY®-methode om de lees- en spellingvaardigheid van mensen met dyslexie te verbeteren. Dit is een evidence-based computerondersteund behandelprogramma, gericht op het leren herkennen en gebruikmaken van de klankstructuur en betekenisstructuur van woorden. Om woorden goed te kunnen spellen en snel te kunnen herkennen tijdens het lezen is het essentieel volledig vertrouwd te zijn met de principes waarmee gesproken taal in het Nederlands wordt omgezet naar geschreven taal. Onze training helpt mensen stap voor stap inzicht en vaardigheden te ontwikkelen die hen daarbij kunnen helpen.

De behandeling is individueel, waardoor we rekening kunnen houden met de specifieke problemen van ieder individu.

Onze werkwijze is geheel in lijn met de richtlijnen voor dyslexiebehandeling van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.

Bekijkt u de filmpjes op ons youtube-kanaal om LEXY in actie te zien.

Naast onze gespecialiseerde dyslexiebehandeling bieden wij ook behandeling die zich richt op de complexe spelling en op het verbeteren van het studerend lezen.

Moeder met dochter aan tafel met Tablet2compri3

Praktische informatie

De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van 45 minuten en aanvullende opdrachten voor thuis. Thuis en op school kan men gebruik maken van onze digitale behandelaar (huiswerksoftware) om optimaal te kunnen oefenen.

Om tot een optimaal resultaat te komen betrekken wij bij schoolgaande kinderen ook ouders en school intensief bij de behandeling. De ouder en/of een medewerker van school kan dan buiten het IWAL optreden als co-therapeut en wordt door de behandelaar ondersteund in deze rol.

Het behandeltraject duurt gemiddeld 40 tot 60 weken. Na elke 19 sessies meten wij de voortgang van de behandeling. De resultaten worden met u besproken en gepresenteerd in een evaluatieverslag.

Voor, tijdens en na de behandeling dragen wij zorg voor een optimale afstemming en informatie-uitwisseling met school.

De tarieven voor behandeling vindt u op onze tarievenpagina.

kosmos3

Effectiviteit van LEXY

LEXY is het resultaat van ruim 30 jaar wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en evaluatie. Het is dan ook de dyslexiebehandeling waarvan de effecten het vaakst zijn onderzocht. Verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat LEXY tot de meest succesvolle behandelmethodes voor dyslexie ter wereld behoren. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn gepubliceerd in diverse gerenommeerde internationale tijdschriften.

Meer concreet blijkt dat na het volgen van LEXY:

  • de meeste mensen functionele niveaus van lezen en spellen bereiken die ook op lange termijn standhouden;

  • de spelling en de nauwkeurigheid van het lezen in de meeste gevallen blijkt te verbeteren tot binnen de gemiddelde range en het leestempo tot net onder de gemiddelde range;

  • het aantal leesfouten gemiddeld met ongeveer 50% blijkt te zijn afgenomen en het aantal spelfouten gemiddeld met ongeveer 80%;

  • het leestempo gemiddeld met meer dan 25% blijkt te zijn toegenomen bij het lezen van verbonden tekst en gemiddeld met ongeveer 30% bij het lezen van losse woorden;

  • mensen ook zelf sterke verbeteringen op het gebied van lezen en spellen ervaren.

Op onze researchpagina vindt u meer gedetailleerde informatie over effectstudies naar LEXY.