Hulp voor volwassenen

Afrekenen

Dyscalculie bij volwassenen

Dyscalculie staat pas sinds enkele jaren in de belangstelling. Op internet is daarom relatief weinig informatie te vinden, met name als het gaat om dyscalculie bij volwassenen. Dit komt doordat tegenwoordig veel nadruk ligt op het vroegtijdig opsporen van leerproblemen in het basisonderwijs.

In het verleden werden rekenproblemen wel op school opgemerkt, maar veelal werden deze problemen ten onrechte toegeschreven aan een tekort aan intellectuele capaciteiten of aan een te lage inzet.

Het gevolg is dus dat er veel volwassenen zijn met dyscalculie, waarbij de problemen nog niet zijn (h)erkend. Zij ervaren dikwijls rekenproblemen, maar dyscalculie is meer dan dat. Hoe de beperkingen worden ervaren is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per persoon.

Wij helpen u graag met uw problemen. U kunt bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek, dyscalculiebehandeling of advies.

vrouw-telefoon02-225x225.jpg

Dyscalculie op de werkvloer

Een laag niveau van rekenvaardigheden kan het moeilijk maken om effectief te functioneren in een volwassenen leven. Uit onderzoek is gebleken dat personen met lage rekenvaardigheden een grotere kans hebben op werkloosheid, ongeschoolde banen en lagere salarissen.

Veranderingen in de aard van de werkzaamheden vormen dikwijls de kern van de problematiek. Hedendaagse functies zoals accountmanager en het gebruik van ICT voor administratie- werkzaamheden vereisen adequate rekenvaardigheden.

Rekenvaardigheden nemen tevens verder af als deze niet worden gebruikt en geoefend binnen het werk. Dit zorg voor een vicieuze cirkel: zwakke rekenvaardigheden leiden tot verminderde arbeidsmogelijkheden, wat weer leidt tot verminderde rekenvaardigheden. Deze vicieuze cirkel maakt het moeilijk om een baan te krijgen of te behouden.

Als u vermoedt dat u dyscalculie heeft, kunt u verder advies inwinnen door te bellen tijdens één van onze telefonische spreekuren.

 

Aanmelden dyscalculie

Tarieven diagnostiek en behandeling