Behandeling

Op het IWAL bieden wij dyscalculiebehandeling met de zelfontwikkelde methode MATHY. Deze methode richt zich primair op het koppelen van getallen aan hoeveelheden, met als doel:

  • het vergroten van het hoeveelheidsbesef;
  • het verbeteren van rekenvaardigheden, zowel de accuratesse als de snelheid;
  • het automatiseren van rekenvaardigheden.

MATHY is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam en het Gamelab van de TU Delft. De behandeling berust op een solide wetenschappelijke basis en is gebaseerd op principes uit Singapore, waar kwalitatief hoogstaand reken- en wiskundeonderwijs wordt gegeven.

De leerling krijgt een wekelijkse les van 45 minuten op het IWAL. Ondersteunend wordt een (computer)programma gebruikt dat op de tablet werkt, zodat de leerling ook gemakkelijk thuis kan oefenen. De behandelaar begeleidt de leerling één-op-één, zodat de behandelaar zijn of haar volle aandacht op de leerling kan richten en rekening kan houden met individuele problematiek.

MATHY gaat uit van het principe ‘mastery learning’. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van de stof correct moet zijn voordat er door wordt gegaan naar het volgende onderdeel.

Elke 15 lessen vindt een evaluatie van de voortgang van de leerling plaats. U ontvangt hiervan een verslag. Voor, tijdens en na behandeling zorgen wij voor een optimale afstemming en informatie-uitwisseling met scholen.

De tarieven voor behandeling met MATHY vindt u op onze tarievenpagina.