Aanmelden voor dyslexiezorg

meisje tablet2

Kinderen in het basisonderwijs

Benodigde formulieren voor aanmelding:

Aanmelding KIND

Leerlingdossier Dyslexie

Toelichting verwijzing

Om een kind aan te melden voor vergoed dyslexieonderzoek stuurt u het ingevulde aanmeldingsformulier en het leerlingdossier (een formulier dat door school dient te worden ingevuld) in één enveloppe naar:

IWAL Secretariaat
Postbus 10897
1001 EW Amsterdam

Onderzoek en behandeling in het kader van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt voor kinderen in het basisonderwijs vergoed door de gemeente. Een kind komt in aanmerking voor vergoed diagnostisch onderzoek wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:

  1. Het leerlingdossier op school is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate;
  2. Het kind heeft geen andere leer- of klinische stoornissen die op de voorgrond staan;
  3. Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de dertiende verjaardag van uw kind.

Kijk bij onze toelichting op de richtlijnen voor verwijzing voor meer uitleg over de inhoudelijke voorwaarden voor vergoed dyslexieonderzoek.
Wanneer de resultaten van het diagnostisch onderzoek het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) bevestigen, komt het kind tevens in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

Ook als een kind niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg kan het IWAL diagnostisch onderzoek verrichten. De ouders betalen het onderzoek dan zelf. Het leerlingdossier hoeft niet meegestuurd te worden bij een aanmelding buiten de vergoedingsregeling dyslexie.

Neemt u voor vragen over de aanmelding of over eventuele wachttijden gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

man-tablet-350x225.jpg

Scholieren, studenten en volwassenen

Benodigde formulieren voor aanmelding:

Aanmelding middelbaar scholier

Aanmelding student

Aanmelding volwassene

Groepsonderzoek

Middelbaar scholieren, studenten en volwassenen kunnen worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek naar dyslexie met behulp van bovenstaande formulieren. U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

IWAL Secretariaat
Postbus 10897
1001 EW Amsterdam

Neemt u voor vragen over de aanmelding of over eventuele wachttijden gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.